Praktiska råd

Grinden

 • För dagbok
  Anteckna varje gång du blir kränkt eller slagen för då har du något att gå tillbaka till och lättare komma ihåg vad som hänt.
 • Berätta för någon
  Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Då finns det någon mer som vet om det och som kan stötta dig.
 • Dokumentera skadorna
  Vid läkarbesök kan du kräva att läkaren tar fotografier. Bilderna finns kvar den dag du gör anmälan. Du kan också själv ta foton.
 • Tro inte på att det aldrig ska hända igen
  Ordna en reträttväg som fungerar när som helst på dygnet om han gör dig illa igen. Ring en kvinnojour. På kvinnojouren tror kvinnorna på vad du säger.
 • Gör en polisanmälan
  Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. Det han gör är brottsligt! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln.