Om oss

Kvinnojouren Kaprifolen är en obunden ideell förening som vill stötta kvinnor som utsätts för fysisk eller psykisk kränkning. Till oss kan du som kvinna eller anhörig komma för stödsamtal  – kostnadsfritt och anonymt –  och för skyddat boende i akutsituationer. Vi har tystnadsplikt  och agerar inte utan ditt samtycke.

Strandgräs

Vi som arbetar på kvinnorjouren har olika yrkesbakgrund och befinner oss i olika livsskeden och familjemönster. Vi har alla en djup kunskap om våld mot kvinnor. När du är i kontakt med oss möter du en medmänniska och syster, inte en utbildad psykolog.

Utöver stödverksamheten arbetar vi också utåtriktat med föreläsningar och information om våld  mot kvinnor, tar emot studiebesök och ordnar grundutbildning för nya jourmedlemmar.
Kvinnojouren Kaprifolen är medlem i Unizon.

Engagera dig gärna i vår verksamhet eller bli stödmedlem genom att betala 100 kr till bg nr 338-4245.