Barn

Barnen är viktiga!När barn upplever våld, t.ex. ser sin mamma bli slagen eller själva blir slagna, kan de reagera på många olika sätt. Men de flesta far illa.

För barnens skull är det viktigt att söka hjälp.