Hjälp finns!

Vi kan hjälpa dig som blivit utsatt, stötta dig med samtal via telefon eller vid besök, och vi kan ta emot dig och dina barn tillfälligt i vårt boende om du behöver komma ifrån din situation snabbt.

Utförlig information hittar du på:

Kvinnofridslinjen tel 020-50 50 50 Vid fulufjäll
De har också information på andra språk
– information is also available in other languages.

Terrafem tel 020-52 10 10

De har också information på andra språk
– information is also available in other languages.

Jourer i vår närhet är

Vi har ett bra samarbete med Uddevallas Kriscentrum, som har kvinnofrids- och barnkuratorer som arbetar utifrån metoden Trappan. Det är alltid upp till kvinnan att avgöra om hon vill ha kontakt med Kriscentrum.

Vi stöttar dig som är utsatt.