Välkommen

Kaprifolen blommarKvinnojouren Kaprifolen i Uddevalla

Från 1 jan 2018 övergår skyddsboende för kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relationer till Uddevalla kommun. Kvinnojouren Kaprifolen kommer att fortsätta att stötta utsatta men kommer inte att ha telefonjour.

Kriscentrum som erbjuder samtal kan arbetstid nås på tel 0522 696800

Socialkontoret nås under arbetstid på tel 0522 696700

Efter arbetstid kontakta socialjouren tel 0522 697444

Kvinnofridslinjen www.kvinnofridslinjen.se tel 020 505050 har mycket information på ett flertal språk.

  • Vi ger stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för kränkningar och våld.
  • Vi verkar för kvinnofrid
  • Stöd Kvinnojouren Kaprifolen, bankgiro nr 338-4245