Välkommen

Kaprifolen blommarKvinnojouren Kaprifolen i Uddevalla

  • Vi ger stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för kränkningar och våld.
  • Vi verkar för kvinnofrid.
  • Välkommen att ta kontakt med oss – tel. 0522-302 83
  • Stöd Kvinnojouren Kaprifolen, bankgiro nr 338-4245